Kontakt

Ing. Michal Lazor, PhD.
Kancelária:
Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
D blok – nová budova prízemie, č.kancelárie P – 135
Radlinského 9
812 37 Bratislava
email: michal@doucovanieba.sk
mobil: 0904 762 124
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1552255006/1111
IBAN: SK39 1111 0000 0015 5225 5006 
BIC: UNCRSKBX

 

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Mapa 48.150111, 17.114232

Spoje MHD – www.imhd.sk

Doprava
Odkiaľ: Číslo spoja: Vystúpiť:
Rača 5 STU
Dúbravka 5 Vysoká
Petržalka: 80 Kollárovo námestie
Ružinov: 8 STU
Lamač: 212 Kollárovo námestie