O mne

učebňaVitajte na mojej stránke. Moje meno je Michal Lazor, mám 42 rokov a som absolvent Slovenskej technickej univerzityBratislave, Fakulta chemickejpotravinárskej technológie. Inžinierske štúdium som skončil v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov, PhD štúdium na oddelení environmentálneho inžinierstva.

Podnikám v oblasti mimoškolského vzdelávania (mám otvorenú živnosť), kde poskytujem krátkodobé aj dlhodobé konzultácie chémie a matematiky na všetkých stupňoch (t.j. ZŠ, SŠ a VŠ). Pripravujem študentovžiakov na skúšky, maturityprijímacie pohovory na vysoké školy (medicína, farmácia, technické fakulty). Konzultácie poskytujem osobne ( u mňa v kancelárii), ale aj online (cez internet). S doučovaním mám už vyše 20 ročné skúsenosti.

Vzdelanie, vzdelávanie a najmä celoživotné vzdelávanie považujem za kľúčový aspekt rozvoja ľudskej spoločnosti. Hĺbka a kvalita vzdelania mnohokrát rozhoduje aj o úspechu, či neúspechu v obchodnej a spoločenskej sfére. Preto robím, to čo robím. A robím to rád. A rovnako rád poskytnem a poskytujem svoje skúsenosti a schopnosti svojim klientom, lebo som presvedčený, že len vzájomným obohacovaním sa môže ľudstvo a jednotlivec posúvať ďalej.

Michal Lazor