Doučovanie chémie a matematiky

Poskytujem konzultácie z matematiky a chémie na stupni SŠ, ktoré sú na úrovni gymnázií. V prípade VŠ, matematika je na úrovni technických fakúlt (chemická, stavebná, strojnícka, materiálovo technologická) a Ekonomickej univerzity.

Pokiaľ ide o chémiu, jej kvalita a rozsah je ekvivalentná učebným osnovám na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. Aby úroveň konzultácie bola čo najvyššia, odporúčam potenciálnym záujemcom, aby ma pred samotným stretnutím informovali o oblasti, v ktorej chcú mať doučovanie. Umožní mi to sa lepšie pripraviť a rovnako pripraviť aj učebné materiály.

Oblasti matematiky a chémie v ktorých poskytujem konzultácie:

Stredná škola Vysoká škola
Matematika Chémia Matematika Chémia
A Základy algebry Štruktúra atómu, atómové jadro a elektrónový obal Vektory, matice, determinanty, polynómy Všeobecná a anorganická chémia
B Výroky, množiny, dôkazy Chemická väzba, vlastnosti látok Funkcie jednej a viac premenných Organická chémia
C Funkcie, postupnosti a limity postupností Chemické reakcie – charakteristika, výpočty Postupnosti, limity postupnosti Fyzikálna chémia
D Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika Rýchlosť a rovnováha chemických reakcií Limity funkcií, derivácie funkcií jednej a viac premenných Analytická chémia
E Planimetria, stereometria, konštrukčné úlohy Uhľovodíky Integrálny počet funkcií jednej a viac premenných Materiálové bilancie
F Analytická geometria, komplexné čísla Deriváty uhľovodíkov Obyčajné diferenciálne rovnice Entalpické bilancie
G Limity a derivácie funkcií Makromolekulová chémia Nekonečné rady Chemické inžinierstvo
H Neurčitý a určitý integrál Biochémia Pravdepodobnosť a štatistika Energetika